Kết qủa đạt được cuộc thi Hội khỏe Phù Đổng thành phố Đà Nẵng

- Giải nhất điền kinh chạy tiếp sức 4x100
- Và giải cá nhân 100m em Ngô Thị Quan Hạnh lớp 9/4

Kết qủa đạt được

- Giải nhất điền kinh chạy tiếp sức 4x100
- Và giải cá nhân 100m em Ngô Thị Quan Hạnh lớp 9/4