Thông báo quyết định tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017 - 2018 của Sở Giáo Dục Thành Phố Đà Nẵng.

Để xem Quyết định và chỉ tiêu tuyển sinh, hãy kích chuột vào đây.