Tình hình bão số 3.ban giám hiệu nhà trường thông báo chiều nay ngày 14/9 toàn trường được nghĩ và có thông tin gì nhà trường thông báo sau